Podsumowanie 2010 roku

Rok 2010 przyniósł sporo wydążeń światowych, wojen katastrof. Całym światem wstrząsnęła przerażająca wiadomość o trzęsieniu ziemi na Haiti , podniosło śmierć około 100.000 osób jeszcze więcej zostało pozbawionych dachu nad głową. Szybka reakcja międzynarodowa zdała się na nic że względu na ogrom katastrofy, z całego świata napłynęli medycy, ratownicy pomagając miejscowym władzą w opanowaniu sytuacji.

Ubiegły rok przyniósł, zmiany w polityczne w stanach zjednoczonych, prezydent Obama ogłosił ustawę o powszechnym dostępie do usług medycznym, ma to być wstęp do przeprowadzenia reform, które będą kosztować podatników około 1 miliarda dolarów, pozwoli to na dostęp przeszło 40 milionów osób nieubezpieczonych do świadczeń medycznych.

Europejskie newsy 2010 roku

Wydarzeniem światowym które zachwiało także gospodarką Unii był krach bankowy w Stanach Zjednoczonych. Spowodowało to upadek , 20 banków europejskich. Komisja europejska podjęła szybkie kroki w ustabilizowaniu sytuacji, przeznaczono 400 miliardów euro na cele stabilizacyjne.

Rok 2010 jest europejskim dniem Roku Walki z Ubóstwem . Głównym stawianym celem jest potwierdzenie zaangażowanie w walkę z biedą i wykluczeniem, trwają prace nad wdrożeniem dnia w pozostałych krajach członkowskich. Obecnie Ministerstwo przygotowuje krajowy program realizacji Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem, głównymi planami Unii jest przygotowanie przez poszczególne państwa członkowskie sprawozdania które będzie wyznacznikiem dyspozycji funduszy na wyrównywanie barier ekonomicznych.

Co ostatnio zdarzyło się w Polsce?

Cała polska żyje ostatnimi wydarzeniami w Polsce: najważniejszą z nich była katastrofa samolotu prezydenckiego w Smoleńsku, w tej tragicznej katastrofie wszyscy członkowie załogi wraz z pasażerami ponieśli śmierć. Jest to na tyle tragiczne że wypadek miał miejsce w czasie lotu na obchody 60 lat zbrodni katyńskiej, w której dokonano mordu na Polskich oficerach.

Znaczącym wydarzeniem są wydarzeniem, były wybory prezydenckie , odbywały się w echu kłótni politycznej. W czasie kampanii wyborczej mogliśmy zaobserwować, granie wydarzeniem Smoleńskim, dla wielu osób obserwujących scenę polityczną było to oburzające. Niejednokrotnie już przekonaliśmy się że partie polityczne zrobią wszystko w celu dyskredytacji przeciwników.

Najnowsze informacje ze świata

Najnowsze światowe informacje , pozwalają ludziom na bycie na bieżąco z wszystkimi aktualnymi wydarzeniami. Współczesny świat bez informacji jest jak człowiek bez krwi, przepływ światowych informacji możemy porównywać do krążenia człowieka.

Najnowszą światową informacją, było podanie informacji o szczycie NATO. Decyzje które zapadły zaliczane są do historycznym z kilku względów, sojusz przyjął nową strategie obroną, która pozwoli na efektywne przeciwdziałanie światowemu terroryzmowi. Szczyt jest jednym z pierwszych dla 10 nowych członków sojuszu w gronie członkowskich znajduje się polska, z naszej perspektywy nowa strategia sojuszu jest bardzo korzysta , najbardziej dotyczącą nas decyzją jest budowa systemu antyrakietowego.

Witaj

Zapraszam za parę dni!